You are currently viewing Határidőszámítás és a munkaszüneti napok

Határidőszámítás és a munkaszüneti napok

  • Post category:Egyéb

Minden évben január elején állandó téma a hírekben, hogy mely munkanapok fognak pihenőnapnak és mely pihenőnapok fognak munkanapnak számítani az új évben. Erre sokan csak legyintenek, hogy hol vannak még azok a hosszú hétvégék, ezzel együtt pedig rezignáltan nyugtázzák a tényt, hogy idén is kell majd szombaton dolgozni – ennél többet nemigen foglalkoznak az információval.

A jog világában azonban az, hogy egy napot munkanapnak vagy pihenőnapnak kell-e tekinteni, bizony nagy jelentőséggel bír, mégpedig a határidők számítása szempontjából.

Ehhez hozzátartozik, hogy a bírósági gyakorlat nemcsak a klasszikus munkaszüneti napokat (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.), hanem a szombatot és a vasárnapot is – vagyis amikor a bíróságon, illetőleg a közjegyzőnél a munka szünetel – egységesen munkaszüneti napnak tekinti a határidőszámítás során.

Határidőszámítás

Az eljárásjogi törvények értelmében a napokban megadott határidőket úgy kell számítani, hogy a kezdő nap a határidőben nem számít bele, a határidő lejárta pedig a határidő tételének megfelelő számú nap lesz (értelemszerűen pl. 15 napos határidő esetén a tizenötödik, 45 napos határidő esetén a negyvenötödik nap).

A határidő általában munkaszüneti napon is megkezdődik. Így például, ha egy ítéletet pénteki napon vesz kézhez az alperes, a fellebbezési határidő bizony már szombaton megkezdődik.

Ha viszont a határidő lejárta esik munkaszüneti napra, a határidőhöz kötött eljárási cselekmény a legközelebbi, tehát a munkaszüneti napot követő első munkanapon még joghatályosan teljesíthető lesz. Például, ha fizetési meghagyás elleni ellentmondás megtételére nyitva álló 15 nap éppen munkaszüneti napon járna le, semmi sincs veszve, hiszen az ellentmondást a rá következő munkanapon postára adva még határidőben benyújtottnak kell tekinteni.

Nem mindegy tehát, hogy egy szombat valóban munkaszüneti napnak tekintendő-e a bírósági határidők szempontjából, vagy netán munkanapnak – ezért fontos minden évben figyelembe venni a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendeletben foglaltakat.

Munkaszüneti napok

Ne feledjük tehát:
2022. március 14., hétfő pihenőnap,
2022. március 26., szombat munkanap,
2022. október 15., szombat munkanap,
2022. október 31., hétfő pihenőnap lesz!

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu