You are currently viewing Kamatbumm – Késedelmi kamat mértéke 2023-ban

Kamatbumm – Késedelmi kamat mértéke 2023-ban

Tudta-e, hogy minden lejárt, esedékessé vált pénztartozás után késedelmi kamat jár, még akkor is, ha a felek nem állapodtak meg erről?

Ennek alapja a Ptk. azon rendelkezése, amely szerint pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.

MINDEGY, hogy milyen pénztartozásról van szó: kölcsön, vételár, vállalkozási díj, bérleti díj, munkabér, kártérítés, gyermektartás, kötelesrész és még sorolhatnánk – a lényeg, hogy ha a kötelezett a fizetési határidőt elmulasztotta, a teljesítési határnapot vagy határidőt követő első naptól kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni.

A késedelmi kamat mértéke

A Ptk. kimondja azt is, hogy a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes JEGYBANKI ALAPKAMATTAL egyezik meg.

De miért van ennek mostanság rendkívül nagy jelentősége?

Azért, mert míg a korábbi években a törvényes késedelmi kamat az 1%-ot sem érte el, addig 2023. naptári év első félévének első napján (azaz 2023. január 1-jén) a jegybanki alapkamat 13% (TIZENHÁROM százalék) volt! Ez igazán jó hír annak, aki követel, de rossz hír annak, aki tartozik…

Példa a késedelmi kamat mértékének kiszámolására

Egy magánszemély 2020. január 1. óta tartozik egy másik magánszemélynek 1.000.000.- Ft-tal.

Az 1 millió forint tőke után a késedelmi kamat mértéke 2020. és 2021. évben még nem volt jelentős (2020. első félévében 0,9%, 2020. második félévében 0,75%, 2021. első félévében 0,6%, 2021. második félévében 0,9% – igazodva a naptári félévek első napján érvényes jegybanki alapkamathoz). Aztán 2022-ben a jegybanki alapkamat emelkedni kezdett: a késedelmi kamat mértéke 2022. első félévében 2,4%, 2022. második félévében már 7,75% lett, 2023. első félévében pedig 13%-ra ugrott. Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatjuk, de az biztos, hogy 2023. június 30-ig 13%-os törvényes késedelmi kamattal kell számolni.

Ez azt jelenti, hogy a példa szerinti 1 millió forintos tőketartozás után 3 év késedelmet figyelembe véve 2023. február 18-án már 84.180.- Ft késedelmi kamat jár a jogosultnak.

Késedelmi kamat számítása vállalkozások között

MÉG NAGYOBB A TÉT, ha a tartozás alapjául szolgáló jogviszony nem magánszemélyek közötti, hanem VÁLLALKOZÁSOK viszonylatában áll fenn. Ez esetben ugyanis a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamathoz hozzá kell adni még 8 százalékot. Ez azt jelenti, hogy 2023. első félévében a vállalkozások közötti jogviszonyon alapuló tartozás után a törvényes késedelmi kamat 13%+8%, azaz 21% (HUSZONEGY százalék).

Ha tehát egy vállalkozás egy másik vállalkozásnak 2020. január 1. óta tartozik 1 millió forinttal, akkor a tőkekövetelés után a 3 éves késedelemre tekintettel 2023. február 18-án már 334.920.- Ft késedelmi kamat jár a jogosultnak. A törvényes késedelmi kamattal együtt tehát összesen 1.334.920.- Ft-ot (a tőketartozás több, mint 130%-át) kell megfizetni a kötelezettnek.

Eddig sem volt kérdés, hogy a késedelemért fizetni kell. Nem mindegy azonban, hogy mennyit. Látható, hogy az utóbbi egy évben a késedelem igencsak drága lett, ezt pedig mindenképpen érdemes számításba venni a követeléskezelés során – a jogosultaknak és a kötelezetteknek egyaránt.

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu