You are currently viewing Tudnivalók az egyéni cég alapításáról

Tudnivalók az egyéni cég alapításáról

  • Post category:Cégjog

Adott egy jól menő egyéni vállalkozó stabil működéssel, bejáratott üzleti kapcsolatokkal. Elérkezettnek látja az időt arra, hogy szintet lépjen. De mi legyen a következő lépés?
Elhatározza, hogy céget alapít. Cégről elsőként a bt. és a kft. ugrik be neki.
Pedig alapíthat EGYÉNI CÉGET is. Íme!

Ki alapíthat egyéni céget?

Egyéni céget egyéni vállalkozó alapíthat: a cégnek alapesetben egyetlen tagja lehet, aki maga az egyéni vállalkozó. Igaz, hogy jogi személynek nem minősül, úgy, mint a Ptk. szerinti gazdasági társaságok (Bt., Kkt., Kft., Rt.) viszont jogképes, ami azt jelenti, hogy a saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A gazdasági társaságokhoz hasonlóan az egyéni cég is szerepel a cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban.

Egyéni cég alapító okirata

Az alapítónak az egyéni cég alapító okiratában meg kell határoznia a cégnevet, a székhelyet, telephelyet, fióktelepet, a fő- és egyéb tevékenységeket, a jegyzett tőkét, a működés időtartamát (ha az nem határozatlan), emellett ki lehet nevezni vezető tisztségviselőt a cég ügyvezetésére és képviseletére, ki lehet nevezni cégvezetőt a munkavállalók közül, továbbá kijelölhető könyvvizsgáló  és megadható az alapító okiratban osztalékelőleg fizetésének lehetősége is. 

Az „egyéni cég” elnevezést (vagy annak „ec.” rövidítését) az egyéni cég nevében mindig fel kell tüntetni.

Az alapító okirat elkészíthető úgynevezett szerződésminta alkalmazásával is, így a cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálásáról egyszerűsített eljárásban, gyorsan, a bejegyzési kérelem beérkezését követően, az adószámról való adóhatósági értesítéstől számított 1 munkanapon belül határoz. Ráadásul egyszerűsített cégeljárásban illetéket és közzétételi költségtérítést egyéni cég esetében sem kell fizetni, a cégbejegyzési eljárás tehát ingyenes. 

 

Egyéb tudnivalók az egyéni céggel kapcsolatban

Az egyéni cég jegyzett tőkéjére vonatkozóan olyan előírás nincs, mint például kft. esetében a 3.000.000 Ft-os törzstőke minimum. Annyi megkötést kell csak figyelembe venni, hogy ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a 200.000 Ft-ot nem haladja meg, akkor csak pénzbeli hozzájárulásból állhat, nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) nem állhat.

Szemben az egyéni vállalkozással, melynek legnagyobb kockázata, hogy az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, az egyéni cég nagy előnye, hogy a cég kötelezettségeiért elsősorban csak az egyéni cég felel a cég vagyonával. 

Az egyéni cég tagja a saját vagyonával csak akkor felel korlátlanul, ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi. 

Fontos tudni azonban, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése esetén a tevékenység megszűnéséig vállalt kötelezettségekért az egyéni vállalkozó és az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

Az egyéni vállalkozó által a vállalkozási tevékenysége során kötött szerződésekkel szerzett jogok és az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek átszállnak az egyéni cégre, mint jogutódra. 

Ha pedig az egyéni cég kinövi ezt a cégformát és tovább lépne, átalakulhat a Ptk. szerinti gazdasági társasággá, mely esetben az egyéni cég – ebben a viszonylatban, mint jogelőd – jogai és kötelezettségei átszállnak a jogutód gazdasági társaságra. 

 
dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu