You are currently viewing Automatikus részletfizetési kedvezmény adóügyekben

Automatikus részletfizetési kedvezmény adóügyekben

  • Post category:Ingatlanjog

Automatikus részletfizetési kedvezmény ingatlan vásárlása esetén

Vegyük a következő példát. Egy házaspár ingatlant vásárol. A tulajdonjog ½-½ arányban kerül bejegyzésre a javukra, a vételár 20.000.000 Ft. Tegyük fel, hogy illetékmentességre, illetékkedvezményre egyikük sem jogosult, azzal tehát a visszterhes vagyonátruházási illeték összegét nem tudják csökkenteni.

Mivel személyenként 10-10.000.000.- Ft értékű vagyonra tettek szert, az illeték mértéke pedig 4%, az adóhatóság arra kötelezi őket, hogy a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül fizessenek meg külön-külön 400-400.000 Ft visszterhes vagyonátruházási illetéket.

Az újdonsült ingatlan tulajdonosok tehát összeszorítják a fogukat, feltörik a malacperselyt és kifizetik a családi kasszából az összesen 800.000 Ft-ot.

Van más választásuk?

Van.

Mivel személyenkénti tartozásuk nem haladja meg az 500.000 Ft-ot és esetükben egyéb adótartozás nem áll fenn, ezért jogosultak maximum 12 hónapra illetékmentes és pótlékmentes részletfizetést kérni az adóhatóságtól, amelyet a fenti feltételek fennállása esetén a NAV automatikusan engedélyez. 

Az ilyen kérelmet tehát a „hagyományos” részletfizetési kérelmektől eltérően nem kell indokolni, nem kell benne fizetési nehézségre hivatkozni és nem kell hozzá igazolásokat csatolni sem, hiszen az adóhatóság nem vizsgálja az igénylő körülményeit, jövedelmi-vagyoni helyzetét.

Automatikus részletfizetési kedvezmény igénybevételéhez a kérelmezőnek csupán ennyi a teendője:

  • pár kattintással letölteni a NAV honlapjáról az ún. ÁNYK keretprogramot, valamint az automatikus részletfizetési kérelem nyomtatványt (kódja: FAM01), mely papír alapon is beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatokon,
  • kitölteni a nyomtatványt a fenti program segítségével, vagy a papír alapút kézzel (csupán néhány adatot kérnek, úgy, mint a kérelmező neve, lakcíme, adóazonosító jele, hány hónapra kéri a részletfizetést), végül
  • beküldeni a kitöltött nyomtatványt ügyfélkapun, vagy személyesen/postai úton eljuttatni a NAV ügyfélszolgálatára.

Fontos tudni, hogy ez a fajta fizetési kedvezmény nem csak a fenti példában említett visszterhes vagyonátruházási illeték kapcsán, hanem más adótartozások esetén is igénybe vehető – akár többször is, viszont évente csak egy alkalommal.

Érdemes számításba venni!

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu