You are currently viewing Kérdezz-felelek: Az energetikai tanúsítvány

Kérdezz-felelek: Az energetikai tanúsítvány

Több tízezer forintba kerül, bizonyos ingatlanügyleteknél beszerzendő, mi az? Igen, az energetikai tanúsítvány! Ebben a bejegyzésben a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszolom meg.

„Az unokámnak ajándékoznám az ingatlanomat. Szükség van energetikai tanúsítványra a szerződéskötéshez?”

A jogszabály azt írja elő, hogy energetikai tanúsítványt új épület építése, valamint meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység (ilyenek a több lakásos épületben található egyes lakások) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, azaz adásvétele, vagy bérbeadása esetén kell beszerezni. Az ajándékozás ingyenes jogügylet, ilyen esetben tehát nincs szükség a tanúsítványra!

„Mi hasznunk van ebből? Ez is csak egy pluszköltség!”

Az ingatlan megtekintésekor a vevő, vagy bérlő nem tud kellőképpen meggyőződni az ingatlan fűtéssel, hűtéssel, szellőztetéssel, melegvíz-ellátással kapcsolatos energiafogyasztásáról, illetve energiahatékonyságáról. A tanúsítvány éppen az ingatlanok ezen energetikai jellemzőit hivatott objektív módon igazolni. Ez valójában az eladónak, illetve a bérbeadónak is érdeke, hiszen a tanúsítvány átadása esetén nem merülhet fel, hogy zsákbamacskát árult volna az ingatlan szokásos használata mellett várható rezsiköltséggel kapcsolatban.

„Biztos, hogy kell? Csak a kis hétvégi házunkat adnánk el a Tisza-parton!”

Nem feltétlenül. A jogszabály hatálya ugyanis nem terjed ki például az olyan épületre, amelynek 50 m2-nél kisebb a hasznos alapterülete; továbbá az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára, tehát a nyaralónak, üdülőnek használt épületekre sem.

„Örököltük a házat, az enyém fele, az unokatestvéremé a másik fele, neki adnám el az én részem. Ilyenkor is készíttetni kell tanúsítványt?”

Nem, hiszen ha ugyanabban az ingatlanban már résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt, akkor a jogszabály mentes a tanúsítvány készítés kötelezettsége alól. Ugyanígy mentesít a jogszabály a tanúsítvány készíttetés alól abban az esetben is, ha a tulajdon-átruházásra a használatba vételi engedély megszerzése (bejelentés) előtt kerül sor.

„Kit keressek, ha készíttetni szeretnék egy ilyen tanúsítványt?”

A tanúsítvány elkészítésére energetikai szakértő mérnököt kell felkérni, aki helyszíni szemle keretében felméri az érintett ingatlant, elvégzi a szükséges számításokat, majd kiállítja a tanúsítványt. A szakértő díjazása, úgyszintén a tanúsítvány elkészítésére vállalt határidő a szakértővel történő megállapodás tárgya.

„Mit kell az ügyvédnek beleírnia a tanúsítvánnyal kapcsolatban a szerződésbe?”

A jogszabály szerint a szerződésben rögzíteni kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan tanúsítványt kellett-e készíteni, vagy sem, továbbá fel kell tüntetnie a tanúsítvány azonosító kódját, emellett a szerződésnek tartalmaznia kell a vevő, vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy tanúsítványt, vagy másolatát az eladótól, vagy bérbeadótól átvette.

„2015-ben vettük a házat, most úgy alakult, hogy eladjuk. Felhasználhatjuk azt a tanúsítványt, amit 2015-ben, mint vevők kaptunk?”

A tanúsítvány tíz évig hatályos. Ezen időtartam alatt csak akkor kell új tanúsítványt készíttetni, ha eladásra, vagy bérbeadásra kerülne sor és az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik. Utoljára ilyen jelentős, az energetikai besorolást is érintő jogszabály módosítás 2016. január 1-jén lépett hatályba, ezért az ezen időpontot megelőzően kiállított tanúsítványok esetében érdemes megkeresni a kiállító szakértőt a tanúsítvány adatainak frissítése és erről pótlap kiállítása érdekében. Ez a megoldás még mindig olcsóbb lesz, mint egy teljesen új tanúsítvány készíttetése.

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu