You are currently viewing Ami az enyém, az a Tied is?! Tudnivalók a házassági vagyonközösség elismeréséről

Ami az enyém, az a Tied is?! Tudnivalók a házassági vagyonközösség elismeréséről

Ha egy házaspár az igénybe vehető családtámogatások (CSOK, otthonteremtési kamattámogatott hitel, adó-visszatérítési támogatás) felhasználásával vásárol ingatlant, fel sem merül, hogy a megszerzett ingatlan tulajdoni lapján csak az egyikük szerepeljen tulajdonosként. A jogszabály ugyanis megköveteli, hogy ilyen esetben mindkét házastárs részt vegyen vevőként az ingatlan adásvételi ügyletben, ezáltal mindkettőjük tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.

Más esetekben azonban előfordul, hogy az ingatlan tulajdoni lapján csak az egyik házastárs szerepel tulajdonosként. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor a tulajdoni lapon nem szereplő házastárs nem is tulajdonosa az ingatlannak?

Ha az ingatlan megszerzésekor a házastársak az ingatlant a közös vagyonukból vásárolták és közöttük házastársi vagyonközösség áll fenn, akkor bizony az ingatlan az osztatlan közös vagyonukba tartozik – FÜGGETLENÜL attól, hogy tulajdonosként csak az egyikük került feltüntetésre a tulajdoni lapon.

Ez azt jelenti, hogy a tulajdoni lapon nem szereplő házastárs az ingatlan 1/2 ARÁNYÚ TULAJDONOSA, ennél fogva megilleti minden jog és terheli minden kötelezettség, ami általában a tulajdonjogból fakad. Emellett pedig – annak érdekében, hogy a tulajdoni lap adatai megfeleljenek a tényleges tulajdoni viszonyoknak – az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos házastárs jogosult arra, hogy kérje a földhivataltól tulajdonjogának feltüntetését a tulajdoni lapon.

Nyilatkozat házassági vagyonközösség elismeréséről

Ehhez az szükséges, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett házastárs egy ügyvéd által készített és ellenjegyzett, vagy közokiratba foglalt megállapodásban kifejezett nyilatkozatával elismerje, hogy az ingatlan fele arányban, házassági vagyonközösség jogcímén a házastársát illeti és közösen kérjék a földhivataltól, hogy a továbbiakban mindketten fele-fele arányú tulajdonosként szerepeljenek az ingatlan-nyilvántartásban.

Fontos leszögezni, hogy nem ajándékozásról van szó, hiszen az egyik házastárs nem ajándékoz tulajdonjogot a másiknak (ugyanis már törvény erejénél fogva, eleve mindketten tulajdonosok!), hanem csak elismeri a másik házastárs ingatlanon fennálló tulajdonjogát.

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu