You are currently viewing Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése

  • Post category:Családjog

Robog az infláció, drágul a rezsi, ráadásul nyakunkon az iskolakezdés is. A gyermeket nevelő családoknál minden forintnak megvan a helye, pláne ilyen körülmények között. Nem vitás, hogy a gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzetét tovább nehezíti az is, ha nem számíthatnak gyermektartásdíjra a különélő szülőtől.

Számukra nagy segítség lehet, hogy a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülő nem teljesítése esetén az állam a központi költségvetés terhére megelőlegezi a gyermektartásdíjat. Ráadásul a vonatkozó szabályok 2022. január 1-től jelentősen módosultak, így azóta nagyobb összeghez lehet hozzájutni, egyszerűbben. 

Lássuk, hogyan!

A gyermektartásdíj előlegezése iránti eljárás a gyámhatóság hatáskörébe tartozik.

Jó tudni, hogy a gyámhatóság az eljárás során nem vizsgálja, a kérelmező, illetőleg a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét, tehát nem számít, hogy mekkora az egy főre jutó havi átlagjövedelem a gyermeket gondozó családban.

Az igényelhető gyermektartásdíj összege

A jogszabály értelmében a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összege, százalékos marasztalás esetében pedig az alapösszeg előlegezhető meg, azonban a megelőlegezett gyermektartásdíj havonkénti összege nem haladhatja meg gyermekenként a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát. Figyelembe véve, hogy 2022. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) bruttó 200.000.- Ft, a megelőlegezhető gyermektartásdíj maximum ennek a 30%-a, azaz 60.000.- Ft lehet.

Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság például gyermekenként havi 40.000.- Ft összegű gyermektartásdíj megfizetésére kötelezte a különélő szülőt, ez esetben gyermekenként 40.000.- Ft előlegezhető meg. Ha viszont a bíróság például gyermekenként havi 80.000.- Ft gyermektartásdíjat határozott meg, megelőlegezni csak gyermekenként 60.000.- Ft-ot lehet, ez ugyanis a plafon.

A minimálbér növekedése esetén a megelőlegezhető gyermektartásdíj összegét a gyámhatóságnak hivatalból felül kell vizsgálni és az ellátást a változás időpontjára visszamenőleg módosított összegben kell továbbfolyósítani.

Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy aki a bíróság által jogerős határozatban megállapított gyermektartásdíj összegét kevesli, az összeg felemelésére vonatkozóan egyezséget köthet a kötelezettel (ezt a bíróságnak jóvá kell hagynia). Megállapodás hiányában pedig csak peres eljárás útján érhető el, hogy a korábban megállapított gyermektartásdíj összegénél magasabb összeget határozzon meg a bíróság.

Mikor igényelhető az államtól a gyermektartásdíj megelőlegezése?

A gyámhatóságnak az eljárása során meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti behajthatatlanságáról, vagyis arról, hogy a gyermektartásdíj végrehajtása a megelőlegezés iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 3 hónapban eredménytelen volt.

Mi szükséges az igényléséhez?

A végrehajtási eljárás kezdeményezéséhez szükséges, kitölthető formanyomtatvány a birosag.hu honlapról tölthető le (Segítség az eléréséhez: birosag.hu Ügyfeleknek Nyomtatványok Eljárások nyomtatványai Végrehajtási papír alapú nyomtatványok 502 Végrehajtási lap pénzkövetelés végrehajtására).

A kitöltött végrehajtási kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik a gyermektartásdíjra vonatkozó határozatot hozta. A végrehajtás bíróság általi elrendelése után a kötelezett lakóhelye szerint illetékes végrehajtó intézkedik a végrehajtás foganatosítása iránt. Amennyiben a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülő rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtás eredménytelen volt, a végrehajtó jegyzőkönyvvel igazolja a behajthatatlanság tényét és megállapítja a végrehajtási eljárás szünetelését.

Szükséges nyomtatványok az eljáráshoz

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljáráshoz szükséges formanyomtatvány a kormanyablak.hu honlapon található meg (Segítség az eléréséhez: kormanyablak.hu Feladatkörök Gyermekvédelem és gyámügy Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek).

A kérelmet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal gyámügyi osztályához kell benyújtani személyesen, postai úton, vagy akár elektronikus úton, e-papíron keresztül is. Fontos, hogy a kérelemhez kötelezően csatolandó melléklet a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat; nagykorú gyermek esetén a középfokú tanulói jogviszony igazolása; valamint a gyermektartásdíj végrehajtásának eredménytelenségét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi, végrehajtó által kiállított jegyzőkönyv.

Lényeges, hogy a gyermektartásdíj megelőlegezése a kérelem benyújtásától kezdődően lesz esedékes, a kérelem benyújtása előtt keletkezett hátralékra tehát nem vonatkozik.

Gyermektartásdíj folyósítása

A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától számítva legfeljebb 3 (azaz három!) évig tart. A feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb még további 3 (azaz plusz három!) évre folyósítható tovább az ellátás, illetve ismételten elrendelhető a megelőlegezés.

A megelőlegezett gyermektartásdíjat egyébként kamattal együtt követeli vissza az állam a nem fizető szülőtől (kötelezettől), önkéntes teljesítés hiányában pedig az adóhatóság hajtja be tőle az adóvégrehajtás szabályai szerint.

Amit adnak, fogadd el – tartja a mondás. Látható, hogy az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj jelentős és hosszú távú anyagi segítséget nyújthat az egyszülős családoknak. Érdemes élni a lehetőséggel!

 

További cikkek családjog témában >>

dr-Ábrók_Annamária-ügyvéd-blogja

Dr. Ábrók Annamária ügyvéd

Forduljon hozzám bizalommal alábbi elérhetőségeimen!
Telefon: +36 70 613 2453
Email: info@drabrok.hu